Eigen onderneming Davy de Wit Muzieklesprakrijk

Gitaar, basgitaar, theorie, gehoortraining, improvisatie en compositie

Resultaat: 

Gerealiseerd en opgeheven i.v.m. werkzaamheden aan het Conservatorium Enschede

Onderzoek bestaansrecht HBO Popopleiding Enschede

In samenwerking met Ruud Weber en Frits Maters (in opdracht van toenmalig directeur Eddy Tulp n.a.v. advies visitatiecommissie)

Doelen:

– Meer popmuziek binnen het Conservatorium
– Aansluiten op de doelstellingen van de Muziekstad Enschede en het voorgenomen Muziekkwartier

Resultaat:

Bestaansrecht bewezen maar binnen het Conservatorium veel twijfel over de haalbaarheid

Oprichting Saxion Popacademie (Later ArtEZ Popacademie)

I.s.m. Derk Blijleven en Danny Sahupala

Doelen:

– Meer popmuziek binnen het Conservatorium
– Aansluiten op de doelstellingen van de Muziekstad Enschede en het voorgenomen Muziekkwartier

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling doorstroomminor ROC van Twente

Doel:

– Verbeteren doorstroom MBO-HBO

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling integraal theorie onderwijs Popacademie

Doelen: In teamverband versterken van de

– Inhouden

– Relevantie verduidelijken binnen authentieke leersituaties
– Synergie tussen theorie- bandcultuur en hoofdvakonderwijs

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling Productiehuis ArtEZ Popacademie & MediaMusic

Invoering projectonderwijs en Productiebedrijf Popacademie & MediaMusic Productions (i.s.m. Peter Leutscher)

Doelen:

– Meer bevoegdheid bij de studenten
– Verbreding afstudeerdifferentiaties
– Bevorderen afdeling overstijgende samenwerking
– Bevorderen ondernemendheid
– Bevorderen interdisciplinariteit
– Versterking verbinding met de buitenwereld / industrie
– Sterker profileren t.o.v. de andere popopleidingen (nationaal en internationaal)
– Vergroten zichtbaarheid

Resultaat:

Gerealiseerd

Aanbeveling aan het CvB: 4e locatie “ArtEZ in the Cloud”

Doelen:

– Locaties Arnhem Enschede en Zwolle online verbinden
– Anticiperen op de student van de toekomst (learn anytime, anyplace, anywhere)
– Vergroten zichtbaarheid ArtEZ (nationaal en internationaal) met netwerk en verbindingen als USP

Resultaat:

In ontwikkeling

Verbeteren organisatiestructuur / strategisch personeelsmanagement

Doelen:

– Verbeteren samenwerking docenten Popacademie
– Vergroten teamverantwoordelijkheid
– Docenten meer aanspreken op hun professionaliteit, talenten en ambities
– Studenten meer mogelijkheden bieden om docenten te benaderen vanuit hun expertisegebieden

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling visie op Minoren ArtEZ / samenwerken

Doel:

– Samenwerking tussen de faculteiten ArtEZ bevorderen vanuit een bottom up benadering

Resultaat:

Gerealiseerd binnen het cluster Popacademie & MediaMusic

Ontwikkeling Digitaal beoordelen ArtEZ Popacademie

Doelen:

– Verbeteren informatievoorziening
– Vergroten transparantie
– Verhelderen toetsplan
– Verbetering verwerking toetsresultaten
– Verbetering vindbaarheid van resultaten
– Feedback inzichtelijk als middel voor groei
– Bevorderen efficiëntie onderwijsorganisatie
– Verbeteren archief opbouw voor inspectie- en accreditatie doeleinden

Resultaat:

Gerealiseerd

Initiator Projectplan locatie-profilering E2021 i.s.m. hoofden locatie Enschede

Doelen:

– Verhelderen locatieprofilering
– Elkaar versterken
– Versterken ArtEZ Conservatorium
– Synergie opzoeken binnen de locatie Enschede en het cluster Popacademie & MediaMusic / Muziektherapie & Docent Muziek
– Bevorderen samenwerking tussen studenten, docenten en hoofden (afdeling overstijgend)
– Versterken onderzoek

Resultaat:

In ontwikkeling

Ontwikkeling Digitaal beoordelen ArtEZ Conservatorium Enschede

Doelen:

– Verbeteren informatievoorziening
– Vergroten transparantie
– Verhelderen toetsplan
– Verbetering verwerking toetsresultaten
– Verbetering vindbaarheid van resultaten
– Feedback inzichtelijk als middel voor groei
– Bevorderen efficiëntie onderwijsorganisatie
– Verbeteren archief opbouw voor inspectie- en accreditatie doeleinden

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling Digitale leer- en werkomgeving Faculteit Muziek Enschede

Doelen:

– Elkaar versterken
– Verbeteren informatievoorziening
– Verhogen transparantie
– Online samenwerken (ook afdeling overstijgend)
– Kennisdeling afdelingoverstijgend
– Uniformeren en gezamenlijk verbeteren van onderwijsorganisatorische processen In ontwikkeling i.s.m. hoofden, docenten, onderwijsorganisatie, Onderwijs en Kwaliteit en ICT.

Resultaat:

Gerealiseerd

Eigen onderneming Davy de Wit Coaching & Advies

Producten:

– Website www.davydewit.com

– Duurzaam investeren in tijd (workshop)

– Productiever in de werkomgeving (advies inrichten en optimaliseren werkomgeving, advies online werkomgeving in SharePoint, workshop Productiever in de werkomgeving en workshop Persoonlijke online werkomgeving) 

– Online cursus productiviteit

Resultaat:

Gerealiseerd

Ontwikkeling Master Sound of Innovation ArtEZ Conservatorium Enschede

Doelen:

– Ontwikkelen van een nieuwe innovatieve Masteropleiding
– Versterken van het ArtEZ Conservatorium Enschede
– Instroom vanuit opleidingen uit de creatieve-, technologische-, economische- en maatschappelijke sectoren met mogelijkheden voor onderzoek en innovatie op de snijvlakken van de verschillende disciplines voor het creëren van duurzame, toekomstbestendige producten op het gebied van o.a. muziek, zorg, educatie en technologie waarbij van de disciplines de kwaliteiten optimaal worden benut.

Resultaat:

Gerealiseerd

Onderwijs

Over mij in het onderwijs

CV

Over mijn opleidingen en werkervaring

Muziek

Over mij in de muziek

Portfolio

Over mijn projecten en resultaten