Omdat het daadwerkelijke proces pas na de workshop of coachings begint krijg je toegang tot mijn SharePoint-site waar al mijn cursusmateriaal, een helder stappenplan voor het schrijven van jouw workflow, een uitgewerkte mindmap met alle uitgangspunten, voorbeelden en tips te vinden zijn.

Binnen het forum is er de mogelijkheid om feedback te krijgen op de door jou gemaakte keuzes en voor het onderling uitwisselen van vragen, kennis, ervaringen, tips en feedback om ook van elkaar te kunnen leren.


Screenshots