Personalia

Naam: Davy de Wit
Adres: Schipholstraat 184 
Postcode: 7534 DC Enschede
Telefoon: 06-43219550
Emailadres: info@davydewit.nl 
Geboortedatum: 13-03-1968
Nationaliteit: Nederlandse

Competenties

Ondernemend
Probleemoplossend
Proactief
Zelfkritisch
Initiator
Creatief
Teamplayer
Strategisch
Opbrengst- en resultaatgericht
Communicatief
People manager

Vaardigheden

Engels
SharePoint
Office 365
Muziek
WordPress

Opleidingen

Opleiding: 
Master Muziek (2e fase, uitvoerend musicus)

Instituut:
Hilversums Conservatorium (AHK)

Diploma behaald: 
Ja (eindcijfer: 9,5)

Jaar:
1994 – 1995

Opleiding: 
Bachelor Muziek (1e Fase, docerend musicus)

Instituut:
Hilversums Conservatorium (AHK)

Diploma behaald: 
Ja (eindcijfer: 9,0)

Jaar:
1989 – 1994

Opleiding: 
Bachelor Muziek (1e fase, docerend musicus)

Instituut:
Conservatorium Enschede

Diploma behaald: 
Nee (i.v.m. switch naar Hilversums Conservatorium)

Jaar:
1988 – 1989

Opleiding: 
HAVO

Instituut:
Gemeentelijke Scholengemeenschap Zuid

Diploma behaald: 
Ja

Jaar:
1984 – 1988

Opleiding:
MAVO

Instituut:
Mr. J.Cals College

Diploma behaald: 
Ja

Jaar:
1980 – 1984

Cursussen

Opleiding: 
Effectief als opdrachtgever

Instituut:
GITP

Certificaat behaald:
Ja

Jaar:
2014

Opleiding:
Cursus Management

Instituut:
Berenschot

Certificaat behaald:
Ja

Jaar:
2005

Werkervaring

Davy de Wit Coaching & Advies

2018 – Heden | Eigenaar

ArtEZ Conservatorium Master Muziek Enschede

2018 – 2019 | Initiator, ontwikkelaar en projectleider Master Sound of Innovation

ArtEZ Conservatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle) 

2013 – 2016 | Lid ICT-beleidscommissie

ArtEZ Conservatorium (Enschede) 

2009 – 2012 | Coördinator ad interim Jazz & Pop

ArtEZ Conservatorium (Enschede) 

2009 – 2012 | Coördinator Minor Music Universiteit Twente

ArtEZ Conservatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle) 

2006 – Heden | Lid managementteam

ArtEZ Conservatorium (Arnhem, Enschede, Zwolle) 

2006 – Heden | Hoofd ArtEZ Popacademie | Lid werkgroep HBO Popopleidingen Nederland

Saxion Popacademie 

2004 – 2006 | Hoofd Saxion Popacademie

Davy de Wit Muzieklespraktijk

1996 – 2003 | Eigenaar
Docent gitaar, basgitaar, theorie, gehoortraining, improvisatie en compositie

Overige werkervaring

Provinciale Hogeschool Limburg

2006 – 2006 | Functie: Commissielid Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) 

ArtEZ Conservatorium

2006 – 2006 | Functie: Lid werkgroep ontwerp jaartaaksystematiek & ontwikkeling jaartaaktool 

ArtEZ Conservatorium

2006 – Heden | Functie: Hoofdvakdocent basgitaar, docent theorylab, docent methodiek, tutor,
studieloopbaanbegeleider

ArtEZ Conservatorium

2006 – 2006 | Functie: Lid werkgroep ontwerp modulebeschrijving 

Conservatorium Saxion Hogeschool Enschede

2002 – 2006 | Functie: Hoofdvakdocent basgitaar, algemene muziekleer, harmonieleer, transciption & arranging lab, methodiek, oriëntatie op songwriting, bandcoach, tutor, ontwikkeling integraal theorieonderwijs 

Huigens Muziekschool

2000 – 2003 | Functie: Docent Basgitaar 

Nevenfuncties

Voorzitter Medezeggenschapsraad basisschool de Esmarke te Enschede

2013 – heden 

Werkgroep Veiligheid basisschool de Esmarke te Enschede

2016 – heden

Lid oudergeleding Gemeenschappelijke Medezeggenschapraad Consent Enschede

2014 – 2016

Onderwijs

Over mij in het onderwijs

CV

Over mijn opleidingen en werkervaring

Muziek

Over mij in de muziek

Portfolio

Over mijn projecten en resultaten